Forskning


Allmennmedisinsk forskning

I 2007 ble det etablert allmennmedisinske forskningeenheter (AFE) ved alle de fire universitetene – samlokalisert med de allmenn- og samfunnsmedisinske instituttene. Vi vil oppfordre våre medlemmer til forskning på Ultralyd i allmennpraksis fordi vi trenger dokumentasjon og erfaring om nytten og bruken av ultralyd undersøkelser i allmennmedisin. Det hadde vært fint om noen søkte om stipend for se nærmere på hva slags områder som kunne ha egnet seg for videre undersøkelser.

 

Finansieringskilder:

Den norske legeforening

Den norske legeforening har vist stor vilje til å satse på allmennmedisinsk forskning bl.a ved å etablere Allmennmedisinsk forskningsråd. Dette fondet blir utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening to ganger i året. Det er lagt betydlig vekt på tilknytning  til de allmennmedisinske forskningsenhetene eller de allmennmedisinske universtitetsseksjonene/faggruppene.

AFU

 En annen finansieringskilde for forskning blant allmennleger er Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU). AFU deler ut allmennpraktikerstipend to ganger i året. Det deles vanligvis ut 1-3 stipendmnd pr. søker, totalt 36 stipendmnd. pr år. Det gjelder de samme hensyn til rådgivning og veiledning. Søknadsskjema får en fra legeforeningen.

Nidarosfondet

 Fondet til fremme av allmennmedisinen i Midt-Norge vil også kunne yte midler til forskning.

 

Ultralyd relaterte studier:

 

Dansk ultralydforening: Troels Mengel-Jørgensen & Martin Bach Jensen har publisert en god studie:Variation in the use of point-of-care ultrasound in general practice in various European countries. Results of a survey among experts

 

 


Assessment of cardiac pathology by point-of-care ultrasonography
performed by a novice examiner is comparable to the gold standard
.

Point-of-care ultrasonography in patients admitted with respiratory symptoms: a single-blind, randomised controlled trial.

 

POC relaterte studier:

 

 

Roald Borthne har publisert en artikkel i Tidskriftet:

En kvinne i 50-årene kontaktet fastlegen fordi hun de siste tre månedene hadde hatt kortvarige anfall med urolig hjerte, kraftig puls og følelsen av «bobling i brystet». Hun kunne merke dette når hun endret stilling, men ikke i forbindelse med fysisk aktivitet.

Les mer i tidsskriftet:

http://tidsskriftet.no/article/3122237/