Generalforsamling 2010


REFERAT GENERALFORSAMLING I FUA 11.Mars 2010

1.Valg av referent – Karoline van der Hagen
2.Innkalling godkjennes
3.Morten Glasø legger frem Styrets Beretning
4.Morten Glasø legger frem Regnskap fra 2009. Revisor Ture J.Lindos har ingen innvendinger til regnskapet.
5.Morten Glasø legger frem forslag til budsjett for 2010. Inntektene til FUA kommer hovedsakelig fra Royalties på Oppdal-kurs. Inntekter fra medlemskontingent beløp seg til 6000,- i 2009. Dersom det ikke er mulig å beholde Royalty-inntekter  videre er vi avhengig av større inntekt fra kontingent. Det ble vedtatt utsendelse av giro til innbetaling av kontingent til alle som har deltatt på FUA-kurs til nå.
6.Endring av vedtekter: FUA skal ikke jobbe for å bli en Spesialforening i Den Norske Legeforening.
7.Det er ingen til valg i år, neste valg er planlagt på Generalforsamling 2011.