Generalforsamling 2013


Generalforsamling FUA 2013-03-06 – Møtereferat

1 Valg av referent
Marius Christensen

2 GAIDO
Godkjent

3 Styrets beretning
Referet muntlig ifra tidl. Brev, ingen nytilkomne momenter i selve opplesning.

Kommentarer:
Nidaroskongressen er avlyst: Arne Ivar Østensen har snakket med Nidaroskomiteen. Det framkommer at de tenker dette blir for ressurskrevende for dem å gjennomføre og ikke det at et annet kurs skal gjennomføres like før vårt eget kurs. De så problemer med både økonomi og innhenting av pasienter.

Han har også vært i kontakt med redaktør i tidsskriftet vedrørende ultralydens rolle både i innenfor fagfeltet medisin og samhandlingsreformen.

Videre mener han at det bær opprettes allmennlegesentre i større byer med sponsorer ifra industrien og bygge opp ultralydsklinikker integrert fagmedisin.

Olav Karstad mener vi må tenke nytt og øke omsetningen for å bli sett på en seriøs aktør

Arne Ivar Østensen; vi kan lage kurs der vi ikke ber om støtte ifra legeforeningen. Da har de ikke innsyn i regnskap. Da kan vi hente penger direkte fra industrien uten at det vil bli reaksjoner på dette.

Det er kun farmasøytisk industri som legger hemninger på evt. Kurspoeng.

4 Regnskap
Økende inntekter ifra industrien gjør at vi går 60.000 kr i pluss.
Utgifter var på 12.000 kroner, noe som var 2000 kroner over budsjett
Det er ansatt regnskapsbyrå som skal purre på kontigenter

5. Budsjett
Det er satt av kr 5000 til hver styremedlem samt kr. 10.000 kroner til styreleder

Kommentar: Dette beløpet bør økes for styreleder ved økonomiske muligheter.

6. Valg av styre

Valg av styre er følgende:

Marius Christensen
Morten Glasø
Lars Hektoen NY
Olav Karstad
Svein Lunde
Canh Le Nygaard NY
Kan Shanker
Geir Stene
Arne Ivar Østensen
Permisjon: Sveinung Gangstø,
Alexander N. Sandnes, Roald Borthne, Karoline van der Hagen
Nytt Fagutvalg:
Marius Christensen
Canh Le Nygaard NY
Shanker Kan NY LEDER
Geir Stene
 
Takstutvalg:
Morten Glasø
Shanker Kan
Olav Karstad
Svein Lunde
 
Forskningsutvalg:
Marius Christensen
Morten Glasø
Ivar Mediås
Anders Stormo NY
 
Valgkommité:
Marius Christensen
Shanker Kan
Geir Stene (leder)
 Webredaktør:
Lars Hektoen
 Facebook adm:
Lars Hektoen

Det er også forslag om å få inn Kari Ersland som er tidl. Radiolog og ny allmennpraktiker ifra Stavanger. Ståle Sagabråten og Stian Lobben vil gjerne være med på sidelinjen og bidra når han har anledning.
Hilde ? ifra Haugesund er trolig med på våre kurs ifra neste år. Hun har spesiell kompetanse på gynekologisk ultralyd.

7. Eventuelt:
Det diskuteres også at vi skal ha kontaktpersoner i hver region som ultralydsinteresserte kan henvende seg til. Det ble ikke tatt en endelig avgjørelse på dette under generalforsamlingen, men forslag ble godt mottatt og vil bli utredet ved neste styremøte.

Referent
Marius Christensen