Kurs og møter


Symposium onInterventional US & US of the Hip DUDS & SIMS Copenhagen

 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs  MUSKULOSKELETAL ULTRALYD 

NFUD (Norsk Forening for Ultrayd-Diagnostikk) 

Oppdalsuka

ANDRE ARRANGØRER:

Hardingasete

KURS FOR ALLMENNLEGER AV RADIOLOG  SEPT 2017 FRE-SØN

Følg med på kurskatolog dnlf

 

Smågrupper:

Østlandet / Drøbak : Geir Stene

Oslo / Bærum / Drammen : Lars Hektoen (Oppstartsfase)

Sunndal legesenter: Stefan Sass