Kurs og møter


 

Oppdalsuka

Under Allmennmedisinsk våruke i april arrangeres det er kurs i praktiske ferdigheter, inkl en sesjon på UL av magesmerter samt kuler/klumper. 

I juni 2018 holdes det et nybegynnerkurs i klinisk ultralyd i Trondheim. Mer info her

SonoMSK Oslo 2018 skjer i september. 

Under PMU 2018 i Oslo i oktober skal vi igjen kjøre to kurs i klinisk ultralyd tilsvarende de under Oppdalsuka. 

Både PFF sine MSKUL kurs og manuellterapeutenes MSKUL kurs skjer i samarbeid med FUA. 

I tilllegg kjøres det kurs for Oslo studentene gjennom hele året, straks sammen med Oslo legevakt.

Alle kurs søkt godkjent for allmennmedisin. 

 

ANDRE ARRANGØRER:

Hardingasete

Symposium onInterventional US & US of the Hip DUDS & SIMS Copenhagen

 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs  MUSKULOSKELETAL ULTRALYD 

 

 

NFUD (Norsk Forening for Ultrayd-Diagnostikk) 

 

KURS FOR ALLMENNLEGER AV RADIOLOG  SEPT 2017 FRE-SØN

Følg med på kurskatolog dnlf

 

Smågrupper:

Østlandet / Drøbak : Geir Stene

Oslo / Bærum / Drammen : Lars Hektoen (Oppstartsfase)

Sunndal legesenter: Stefan Sass