Hvordan bli medlem


Du blir medlem ved å betale årskontingenten  på kr. 500  til:

HUSK Å PÅFØRE NAVN OG KONTAKTINFO

Forening for ultralyd i allmennpraksis,

Sagbakken 9,

2009 Nordby.

Bankkontonr: 1503 02 13707.

Medlemskap blir automatisk fornyet når du betaler inn årsavgiften på kr. 500.

Du får refundert kontingenten gjennom redusert kursavgift (kun én gang pr. år) dersom du deltar på kurs arrangert av FUA.

Fyll inn skjema nedenfor og trykk send da betalingen er gjennomført. Velkommen som medlem!