Lærebøker i ultralyd / E-Læring og råd ved kjøp av ultralydapparaterLærebøker:

Obstetric and gynaecological ultrasound made easy: Smith and Smith,2006, Churchill Livingstone, Elsevier.        ISBN 0 443 10055 1

Dette er en lettlest bok om gynekologisk og obstetrisk ultralyd. Den har rikelig med nyttige kliniske eksempler. Endel av obstetrkken hører hjemme på gynekologisk avdelinger, men er likevel verdifull for forståelse av indikasjonene for ultralyd i svangerskapet. Bildene er ikke like gode lenger da apparatene mange av oss bruker gir mye bedre bilder enn eksemplene som vises. Boken kan fint leses gjennom som den er nyttig som oppslagsbok (Karoline van der Hagen)

Musculoskeletal Ultrasound, Anatomy and Technique: John O'Neill 2008, ISBN 987-0-387-76610-2. Springer

Dette er en god lærebok i normal anatomi og sonoanatomi med fine bilder og CD med standard ultralyd undersøkelser av skulder, albue, handledd, hofte,kne og ankel. (Geir Stene)

Klinisk ultralyd skanning: Mikael Bitsch og Flemming Jensen 2011, ISBN 978-87-7749-607-3. Fadl's forlag

Ny lærebok i klinisk utralyd skanning på 290 sider som omhandler basale ultralydundersøkelser og grunnleggende teknikker. Boka er basert på klinisk anvendelse av ultralyd og dekker de fleste kliniske problemstillinger unntatt obstetrikk. Boka er lettlest med gode illustrasjoner. Denne boka egner seg både for dere som skal begynne med ultralyd men er også nyttig lesing for den som har holdt på en stund i faget. (Roald Borthne)

Ultrasound, Thieme Clinical Companions, G. Smith, 2007, ISBN 3-13-142711-6

Fin liten oppslagsbok i den kliniske hverdag med 1091 Illustrasjoner!
Den er delt opp i 2 deler: 1. SYMPTOM OG KLINISKE TEGN- kapittel og deretter 2. UL av SPESIFIKKE ORGANSYSTEMER- kapittel. Passer nok best som oppslagsbok, når man allerede har lært grunnleggende Sonoanatomi i andre lærebøker.(Geir Stene)

Manual of diagnostic ultrasound; P.E.S. Palmer (editor); WHO in colloboration with WFUMB. ISBN 92 4 154461 9. 1995
En relativt omfattende lærebok som går gjennom ultralyd som metode generelt og enkeltorganer spesielt. Rikelig illustrert. Boken begynner å bli noe "gammel" i forhold til ny teknologi og nye anvendelsesområder. Doppler og 3D/4D er ikke diskutert. Prosedyrene som beskrives er etter mitt syn for omfattende for allmennmedisinsk bruk. Bruker den likevel som oppslagsbok (Morten Glasø)

Ultrasound Teaching Manual. The basics of Perfoming and Interpreting Ultrasound scans. Matthias Hofer
2nd Edition; 2005

Dette er en meget lettlest bok med gode illustrasjoner på tilsammen 120 sider som egner seg svært godt for allmennmedisin. Nyttig vedlegg med tabeller over normal verdier på organer (Roald Borthne)

Basics of Clinical Ultrasound. M.Høgholm Pedersen,M. Bachmann Nielsen, B.Skjoldbye; 2006
Lettlest bok på 220 sider som egner seg godt for allmennpraktikeren. Pocket format med bra illustrasjoner (Roald Borthne)

Ultrasound of the musculosceletal system; S. Bianchi, C. Martinoli ; 2007
En helt suveren ny lærebok i ultralyd . 1000 sider med bilder, tegninger, tekster, kadaversammelikninger med ultralyd, operasjons sammenlikninger, ct og mr sammenlikninger, stor referanseliste osv. Rett og slett hva jeg manglet. Aldri her jeg lært ultralyd fortere, mer presist og fått så oppdatert kunnskap servert på en plass; (Alexander Sandnes)

FUA's råd ved kjøp av ultralydapparat:

 1. Fryd deg over utsiktene til en ny diagnostisk hverdag på kontoret
 2. Vurdér nytt apparat. Teknologien går stadig fremover. Du vil trenge det nyeste,
  dels fordi bildene blir bedre og tilleggsteknologi gjør deg sikrere i vurderingen
  (Doppler osv). Er du novise er "nytt" et "must" for at læringskruven skal
  bli så bratt som mulig.
 3. Er dere flere, vurdér bærbart apparat. De er noe dyrere, men enklere å flytte
  og kan taes med på legevakt/sykhjem osv. Erfaringen mange legegrupper gjør
  er at ett felles apparat blir stående på skiftestua og støve ned.
  Alternativt organisér dere med reservert tid for hver enkelt lege. Det
  optimale er likvel å ha apparatet på kontoret , tilgjengelig på "sparket". Viktig i et
  læringsperspektiv.
 4. Valg av lydhode(r) må gjenspeile ønskede bruksområder. De fleste begynner med
  abdomen/obstetrikk (konvekst 3-5 MHz). Flere og flere starter med muskel-
  og skjelett (Lineært 7-15MHz). Leger med kvinneovervekt på lista vil ofte
  begynne med gynekologisk lydhode (Tranvaginalprobe 7-10MHz). Til alt
  overmål er lydhodene etter hvert blitt "tverrfaglige", dvs har flere
  frekvensvalg. En kan gjøre gode gynekologiske vurderinge med et
  transabdominalt lydhode og gode mageundersøkelser med ett lineært lydhode
  ("virtual convex"). For hjerteundersøkelser er det optimale en "sektorprobe" med tilhørende
  EKG-program. Foreløpig er ikke dette et valg ved førstgangsinvestering,
  dels fordi hjerteundersøkelser enda er i støpeskjeen i fastlegevirksomhet. For
  undersøkelse av små ledd finnes det små lydhoder. Det bør en ikke bruke
  penger på. Nok gel er for vårt formål godt nok. Lydhodene har blitt veldig mye
  billigere. Har du begrenset økonomi, start med ett som du tror vil bli
  mest brukt.
 5. 3D og 4D ("sann tid"/film) er foreløpig intet "must" og er "bare" brukbart
  ved "Babyfacing". Apparatet bør likvel ha mulighet for å utvidelse med
  denne teknologien, til en overkommelig pris.
 6. Vurdér printer. Greitt å ha som rask dokumentasjon ved henvisning eller til
  vordende foreldre.
 7. Sørg for garantier
 8. Sørg for gratis og rask support

Alle nye apparater fra leverandører (se linker) i Norge, er
utstyrt med standardprogrammer, porter for forskjellige lydhoder,
lagringmuligheter osv.

Gå kurs. Meld deg på lokale ultralydsmågrupper. Dokumenter
bruk. Øv daglig.

Morten Glasø

 

 

Vår nye styreleder Cahn Le Nygaard har sammlet en del gode linker som kan brukes online eller som app:

 

Hei kjære lege med forkjærlighet for prober og skjermer med svart/hvitt bilder,

Takk for sist på Oppdal! Vi hadde det supermoro. Hold på engasjementet.

Her følger linker til kontinuerlig læring, tatt fra forelesningen første dagen.
- Opptak av forelesning om hvordan lære seg ultralyd i allmennpraksis.
Sosiale medier
FUA Facebook gruppe
Twitter
@ultrasoundninja
#FOAMed
#Oppdalsuka
Podcast
Trauma Ultrasound
Visible body anatomi atlas
iTunes U forelesninger (GRATIS)
Ultrasound in Meded
Nettsteder
Pedagogisk og lærerike forelesninger!
Blogger

Simulatorer

Sonosim.com

Dævve trær bøker

Emergency and Critical Care Ultrasound
Practical ultrasound, an illustrated guide
Obstretic and Gyn Ultrasound

Betalingstjenester

1) http://www.ultrasoundleadershipacademy.com/ (Vanvittig flott program!)
2) Lær deg ekko: 123sonography.com
Husk å ta kontakt om dere skulle ha spørsmål.
Canh Le Nygaard
@ultrasoundninja
UL entusiast
Foreningen for ultralyd i allmennpraksis, FUAnorge.no